Asukkaalle > Asuminen ja Ympäristö >

Ympäristönsuojelu

Palaute sivusta   Tulosta

Asuminen ja Ympäristö
Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Tiedote

Ympäristölautakunta on raportoinut kaupunginhallitukselle hallituksen asettamien ympäristöpoliittisten päämäärien toteutumisen vuosina 2011-2013 omalta osaltaan, sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet vuosille 2014-2016. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimenpideohjelman. Ympäristölautakunnan ympäristöohjelma löytyy täältä.


Ympäristönsuojeluyksikön seurannan tai valvonnan kohteet

  • ilmanlaatu
  • vesistöt
    - tietoa myös sinilevästä ( leväseuranta Keski-Suomessa )
    - Järviwiki, tietoa Suomen kaikista ( yli 1 ha ) järvistä.
    - Ympäristöministeriön sivuilta on lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta ja lupaa edellyttävistä hankkeista. kansalaisnäkökulmasta.
  • jätevedet, tietoa käsittelystä ja myös kuivakäymälöistä

  • talousvedet, joiden valvontaa suorittaa Laukaan ympäristö- terveysvalvonta. Lisätietoa kaivoista ja kaivovedestä.

  • melu
  • luonnonvarat ja niiden käyttö
  • luonto
  • jätehuolto

Ympäristönsuojeluyksikössä käsiteltävät luvat ja ilmoitukset

Teollisuuden ja muun ympäristöä merkittävästi kuormittavan taikka muuttavan toiminnan luvat kuten maa-aineslupa sekä ympäristölupa silloin, kun se kuuluu kunnan toimielimen päätösvaltaan, valmistellaan ympäristönsuojeluyksikössä. Luvista päättää tällöin ympäristölautakunta. Aluehallinnossa ympäristölupa-asioita käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoMaisematyölupa, koetoimintalupa ja harjoitus- ja kilpailulupa maastoon ja vesialueelle myönnetään ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset kuten meluilmoitus käsitellään ympäristönsuojeluyksikössä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat lukuun ottamatta maisematyölupaa käsittelee rakennusvalvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset :
1. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.
Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

2. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain (646/2011) 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset käsittelee terveysvalvonta.

Lomakkeita saa kaupungin ympäristövalvonnan toimipisteistä tai  internetistä  (ei kaikkia).

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/haku?n=25246&d=1&s=Lomakkeet

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/

Sivu päivitetty 1.9.2014

Linkit

Ohjeet

Yhteystiedot 

Toimipiste / Osoite:
Kisakatu 4
44200 SUOLAHTI

ymparisto[at]aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen
020 632 3315

Ympäristötarkastaja Unto Huttunen
Toimipaikka / Osoite:
Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI

Osa-aikaeläkkeellä
Töissä: Maanantai - Keskiviikko
0400 893683


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

 

 

 

AA    Tekstiversio   Ota yhteyttä   Sivukartta