Elinkeino

Äänekoski muodostaa yhdessä Jyväskylän ja Jämsän seutujen kanssa maakunnallisen kasvukäytävän. Äänekoski on merkittävä työpaikkakeskittymä Keski-Suomen maakunnassa; alueen työpaikkaomavaraisuus on reilusti yli 100 prosenttia. Korkea teknologia sekä yritysten innovatiivinen tutkimus- ja tuotekehitystyö kiinnostavat koulutettua työvoimaa kotiutumaan ja käymään töissä Äänekoskella. Vahva ja perinteinen tausta puu- ja paperiteollisuuspaikkakuntana pitää pintansa ja luo osaltaan uskoa ja uskottavuutta tulevaisuudelle. Äänekoski noteerattiin äskettäin Keski-Suomen yrittäjämyönteisimmäksi kunnaksi. Osaamme arvostaa yrittäjyyttä ja osaamme luoda tilaa yrittää.


Elinvoimayksikkö

Elinvoimayksikkö kuuluu osana Äänekosken kaupungin keskushallintoa ja toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Elinvoimayksikkö muodostuu kahdesta tulosalueesta, jotka ovat: elinkeino ja kilpailukyky sekä työllisyys. Elinvoimayksikön päätehtävä on kaupunkistrategian toimeenpanosta vastaaminen elinkeino- ja aluekehittämisen sekä työllisyyspolitiikan osalta. Lisäksi elinvoimayksikön vastuulle kuuluvat hankehallinta ja kansalaisaktivismi sekä kaupungin markkinointi- ja matkailutoiminnot. 


Yhteystiedot

Sari Åkerlund
Elinvoimajohtaja
020 632 2860

Sakari Aho-Pynttäri
Kehityspäällikkö - kaupunkikehittämisen projektit
020 632 2861

Sanna Kiuru
Yritysneuvoja - toimivat yritykset, omistajavaihdokset
040 156 2583

Riikka Hytönen
Yritysneuvoja - aloittavat yritykset
040 194 6100

Esko Pulliainen
Viestintä- ja markkinointikoordinaattori
020 632 2864

Pia Kainberg
Assistentti
0400 406 970

Outi Raatikainen
Ääneseudun Kehitys Oy
Äänekosken maaseutumatkailun projektipäällikkö
040 195 1230

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä,å>a ja ö>o)