Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii rakentamisen neuvonnasta ja  rakennus-, toimenpide-  sekä purkulupien käsittelystä ja valvoo rakennetun ympäristön tilaa.

Rakennuslupa, toimenpidelupa, purkulupa

Luvat myöntää johtava rakennustarkastaja  tai rakennustarkastaja. Lupapäätöksiä tehdään pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Päätökset pidetään nähtävänä rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Äänekosken kaupungintalolla seuraavan viikon tiistaista lukien 14 päivän ajan, jonka kuluessa päätökseen tyytymättömän on tehtävä oikaisuvaatimus ympäristölautakunnalle.

Maisematyöluvat ja  maa-ainesten ottoluvat, hakemuslomakkeet ja taksat

Ohjeita

Yleisiä rakennuslupaohjeita:

Kartat suunnittelutarvealueista

Lomakkeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus  www.ymparisto 

Päivitetty 23.9.2015

 


Yhteystiedot

Johtava rakennustarkastaja
Arto Tavaststjerna
0400 649503
(lupa-asiat, neuvonta, opastus)

Rakennustarkastaja
Mikko Lepistö
0400 649495
(lupa-asiat, neuvonta, opastus)

Toimisto
Lupasihteeri Anitta Siekkinen
040 7549690
Toimistosihteeri Sari Hänninen
0400 115162
(lomakkeet, hakemusten vastaanotto,  tiedustelut) 

Toimipiste sijaitsee Äänekosken kaupungintalolla osoitteessa Hallintokatu 4

Rakennustarkastajan vastaanotto Sumiainen, Sumiaisraitti 19  perjantaisin klo 12-14

Rakennustarkastajan vastaanotto Konginkangas, Konginkankaantie 195
perjantaisin klo 8-10

Postitse hakemukset toimitetaan osoitteella:  Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)