Ympäristönsuojelu

Ympäristötoimiston palvelut

Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta on keskitetty Äänekosken kaupungintalolle, jossa sijaisevat myös rakennusvalvonta sekä ympäristövalvonnan toimistopalvelut.

Osoitteemme on Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.
Puhelinnumerot säilyvät ennallaan:
Ympäristötarkastaja Unto Huttunen, puh. 0400 893 683
Johtava ympäristötarkastaja Jaana Leppänen, puh. 0400 545 346
Ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh. 020 632 3315.


Tiedote

Ympäristölautakunta on raportoinut kaupunginhallitukselle hallituksen asettamien ympäristöpoliittisten päämäärien toteutumisen vuosina 2011-2013 omalta osaltaan, sekä suunnitellut jatkotoimenpiteet vuosille 2014-2016. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimenpideohjelman. Ympäristölautakunnan ympäristöohjelma löytyy täältä.


Ympäristönsuojeluyksikön seurannan tai valvonnan kohteet

 • ilmanlaatu
 • vesistöt
  - tietoa myös sinilevästä ( leväseuranta Keski-Suomessa )
  - Järviwiki, tietoa Suomen kaikista ( yli 1 ha ) järvistä.
  - Ympäristöministeriön sivuilta on lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta ja lupaa edellyttävistä hankkeista. kansalaisnäkökulmasta.
 • jätevedet, tietoa käsittelystä ja myös kuivakäymälöistä

 • talousvedet, joiden valvontaa suorittaa Laukaan ympäristö- terveysvalvonta. Lisätietoa kaivoista ja kaivovedestä.

 • melu
 • luonnonvarat ja niiden käyttö
 • luonto
 • jätehuolto

Ympäristönsuojeluyksikössä käsiteltävät luvat ja ilmoitukset

Teollisuuden ja muun ympäristöä merkittävästi kuormittavan taikka muuttavan toiminnan luvat kuten maa-aineslupa sekä ympäristölupa silloin, kun se kuuluu kunnan toimielimen päätösvaltaan, valmistellaan ympäristönsuojeluyksikössä. Luvista päättää tällöin ympäristölautakunta. Aluehallinnossa ympäristölupa-asioita käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoMaisematyölupa, koetoimintalupa ja harjoitus- ja kilpailulupa maastoon ja vesialueelle myönnetään ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset kuten meluilmoitus käsitellään ympäristönsuojeluyksikössä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat lukuun ottamatta maisematyölupaa käsittelee rakennusvalvonta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävät ilmoitukset :
1. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.
Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

2. Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta tulee tehdä jätelain (646/2011) 100 §:n mukainen ilmoitus jätehuoltorekisteriin. Ilmoitus toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Elintarvikehuoneistoa koskevat ilmoitukset käsittelee terveysvalvonta.

Lomakkeita saa kaupungin ympäristövalvonnan toimipisteistä tai  internetistä  (ei kaikkia).

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/haku?n=25246&d=1&s=Lomakkeet

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/

Sivu päivitetty 3.8.2015

Linkit

Ohjeet

Yhteystiedot 

Toimipiste / Osoite:
Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI

ymparisto[at]aanekoski.fi

Ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen
020 632 3315

Johtava ympäristötarkastaja
Jaana Leppänen
0400 545346

Ympäristötarkastaja Unto Huttunen
Osa-aikaeläkkeellä
Töissä: Maanantai - Keskiviikko
0400 893683


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)