Arjen tuen asiakasohjaus- ja neuvontapuhelin 

Arjen tuen neuvonta- ja asiakasohjausnumero arkisin klo 9.00 - 12.00 040 646 3859

Puhelimessa annetaan yleistä neuvontaa, tukea ja ohjausta sekä ajantasaista tietoa Arjen tuen palveluista. Voit olla yhteydessä neuvontapuhelimeen, mikäli sinulla on huolta omasta tai läheisesi hyvinvoinnista tai arjessa selviytymisestä tai tarvitset neuvoja tukien ja etuuksien hakemisessa. Neuvonnan tehtävänä on alustavan palvelutarpeen selvittäminen ja tiedottaminen alueen palveluista asiakkaan tilanteessa. Tarvittaessa asiasi ohjataan eteenpäin asiakasohjaustiimille, joka ottaa sinuun yhteyttä palvelutarpeen arvioimiseksi. Yhteydenotto, joka johtaa palvelutarpeen arviointiin, kirjataan asiakastietojärjestelmään.

Jos olet jo Arjen tuen palvelujen piirissä, otathan yhteyttä omaan palveluohjaajaan. 

Kotihoito

Kotihoito tukee itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan mahdollisuuksien mukaan järjestämällä riittävät ja laadukkaat kotihoidon palvelut henkilölle, joka ei selviydy itsenäisesti tai omaisten avun turvin kotona asumisesta vaan tarvitsee hoivaa, huolenpitoa, sairaanhoitoa tai apua päivittäisissä toiminnoissa. Kotihoidon palvelujen sisältö kartoitetaan henkilökohtaisella palvelutarpeen arvioinnilla. Kotihoitoa on mahdollista järjestää myös vaihtoehtoisesti palvelusetelin turvin.

Käyntiosoite

Hämeentie 1, 44100 Äänekoski

Postiosoite

PL 24, 44101 Äänekoski

Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit

Perusturvalautakunta on 30.1.2020 kokouksessaan hyväksynyt päivitetyt kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit. Kaikki uudet kotihoitoon tulevat asiakkaat tulevat palveluiden piiriin palvelutarpeen arvioinnin kautta. 

Kriteereiden tarkoituksena on selkiyttää palveluiden kohdentamista niitä tarvitseville kuntalaisille ja samalla selkiyttää palveluiden sisältöjä ja sisältöjen yhdenmukaisuutta kunnan eri alueilla. Kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohje on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu ja tukemaan kotihoidon ja tukipalveluiden myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa. Perusturvalautakunta 30.01.2020 § 4.

Kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit

Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon palvelusuunnittelu:

Äänekoski-Konginkangas Kotihoidon palveluvastaava Satu Rantanen  040 763 5304
Suolahti-Sumiainen vs. Kotihoidon palveluvastaava Salla Palonen 040 587 8119
Vanhussosiaalityö vs. Sosiaalityöntekijä Anni Lahti 0400 237 144

Äänekosken kotihoidon tiimi

Äänekosken alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin  0400 115 689 

Kotihoidon sairaanhoito
040 865 4798 Ella Roponen
040 724 7391 Paula Jussila
0400 547 984 Piia Huuskonen
0400 649 491 Heidi Könssi

Konginkankaan kotihoidon tiimi

Konginkankaan alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 040 777 3614
Sairaanhoitaja 0400 975 611

Suolahden kotihoidon tiimi

Suolahden alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 040 180 4262

Kotihoidon sairaanhoito
0400 808 272 Jaana Henriksson
040 587 5274 Jenni Nevalainen
0400 115 714 Tiina Loukiainen

Sumiaisten kotihoidon tiimi

Sumiaisten alue
Kotihoidon johtaja Päivi Voutilainen
Puhelinaika klo 8-10
0400 243 105

Kotihoidon asiakaspalvelupäällikkö Pauliina Taipale
Puhelinaika klo 8-10
040 193 4968

Kotihoito, hoitajat
Päivystyspuhelin 0400 777 916

Kotihoidon sairaanhoito
040 532 6411 Suvi Hietanen 

Kotihoidon yöpartio

Vs. vastaava ohjaaja Tarja Sirkka
0400 115 720

Kotirannan palvelutalo

Satamakatu 4, 44200 Suolahti
Palvelutalon johtaja Päivi Pulli 040 745 8295
Hoitajat, 040 519 7872

Kuntola

Kuntola, Terveyskatu 16
Vastaava ohjaaja 0400 115 375
Hoitajat 040 583 7208

Kuntola on osa Piilolan palvelukeskusta. Kuntolassa on 12 asiakaspaikkaa, jotka ovat tarkoitettu ensisijaisesti ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tueksi, omaishoitajien lomapäivien ajaksi, jatkokuntoutuspaikaksi esim. terveyskeskuksesta tai muusta hoitolaitoksesta kotiutuessa, lääkinnällistä seurantaa tai kriisitilanteita varten. Järjestämme myös veteraanikuntoutusta.

Kuntolan toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea elämänlaatua omassa kodissa ja arjessa selviytymiseen mahdollisimman pitkään. Käytämme työssämme kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakykyä tukien.

Niittywilla

Sumiaistentie 102
Hoitajat 0400 115 550
Sairaanhoitaja Sohlman Sanna-Leena 0400 115 716
Vastaava ohjaaja Uusitalo Marika 0400 115 521

Niittywillan esite (pdf)

Avopalveluyksikkö Niittywillan ensisijainen tavoite on kuntoutuminen kodinomaisessa ympäristössä, pienen yhteisön ohjaamana ja tukemana, jossa on hyvä olla. Niittywillassa on mahdollisuus lyhytaikaishoitoon tai intervallihoitoon tukien ikääntyneiden ihmisten kotona selviytymistä kotihoitoa tukien, omaishoitajien lomapäivien mahdollistaminen, toimintakyvyn arviointia ja tilapäisessä kriisitilanteessa Niittywilla pystyy tarjoamaan kodinomaisen ympäristön. Ensisijaisesti suunnattuna kotihoidon asiakkaille. Hoito perustuu asiakkaan ja omaisten tai hoitavan henkilöstön kanssa laadittuun hoito-ja palvelusuunnitelmaan.

Niittywillan toiminnan lähtökohtana on tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä tukea elämänlaatua omassa kodissa ja arjessa selviytymiseen mahdollisimman pitkään. Käytämme työssämme kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakykyä tukien.

Muokattu 13.9.2021