Asemakaavaluonnos nähtävillä 16.5. – 16.6.2017

Asemakaavaluonnos nähtävillä 16.5. – 16.6.2017 Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluissa (Hallintokatu 4, III krs) ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.aanekoski.fi/ajankohtaista/kuulutukset. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä Äänekosken kaupunginhallitukselle os. Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski (sähköpostiosoite: kirjaamo@aanekoski.fi).

Korttelien 41 ja 42 asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella laajennetaan teollisuustontteja puistoalueelle sekä tarkastel-laan katu- ja ajoyhteyksien tarpeellisuuksia Kumpuniemen puunjalostusteolli-suusalueen läheisyyteen.

Asemakaavojen voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.4.2017 (§ 31) Palomäen kentän asemakaavan muutoksen sekä (§ 32) Wanhan aseman asemakaavan muutoksen. Päätökset ovat lainvoimaisia.

16.5.2017 Kaavoituspalvelut

Kuulutukset