Ideatyöpaja, asemakaavan vireilletulo ja asemakaavan voimaantulo

1. Ideatyöpaja

Äänekosken kaupunki on käynnistänyt monitoimiaukion (ent. Niskasen kiinteistön alue) ja Keskusaukion yleissuunnitelman laatimisen. Yleissuunnittelu on jatkumoa kaupunginvaltuuston 7.12.2015 hyväksymälle Uudistuva Äänekosken ydinkeskustasuunnitelmalle, jossa määriteltiin keskustan maankäytön kehittämisen suuntaviivat. Yleissuunnittelun yleisötilaisuus pidetään to 16.3.2017 klo 17-19 kaupungintalon valtuustosalissa (os. Hallintokatu 4).

Tule esittämään ajatuksiasi kaupungin keskustan kehittämisestä.

2. Asemakaavan vireilletulo ja kaavaluonnos nähtävillä 14.3. – 28.3.2017 Äänekosken kaupungin kaavoituspalveluissa (Hallintokatu 4, III krs) ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.aanekoski.fi/ajankohtaista/kuulutukset. Kirjalliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä Äänekosken kaupunginhallitukselle os. PL 24, 44101 Äänekoski (sähköpostiosoite: kirjaamo@aanekoski.fi ).

Korttelin 24 (osa) asemakaavan muutos

Tavoitteena on laajentaa omakotitonttia puistoalueen suuntaan Hämeentaipaleen asuntoalueella.

3. Asemakaavan voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.1.2017 (§ 12) Tontin 8-801-5 asemakaavan muutoksen. Päätös on lainvoimainen.

13.3.2017 Kaavoituspalvelut ja tekninen toimi

Kuulutukset