Kuntavaalit 2017 Äänekosken kaupungissa 

Äänestys vaalipäivänä

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00 - 20.00. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Äänioikeutetun äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestysalueet ja -paikat ovat seuraavat:

001 Äänekoski Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki Koulunmäen yhtenäiskoulun ruokala, Koulunmäenkatu 4-6
003 Suolahti Asemakadun koulu, Asemakatu 16
004 Honkola Honkolan koulu, Saarijärventie 25
005 Konginkangas Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
006 Sumiainen Sumiaisten koulu, Koulutie 4a

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.3. - 4.4.2017. Ennakkoäänestyspaikat ja äänestysajat ovat seuraavat:

Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski, ala-aula, kokoushuone 123

29.3.2017 - 31.3.2017 klo 11.00 - 18.00
1.4.2017 - 2.4.2017 (la ja su) klo 10.00 - 14.00
3.4.2017 - 4.4.2017 klo 11.00 - 18.00

Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti

29.3.2017 - 31.3.2017 klo 11.00 - 18.00
1.4.2017 - 2.4.2017 (la ja su) klo 10.00 - 14.00
3.4.2017 - 4.4.2017 klo 11.00 - 18.00

Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen

29.3.2017 - 31.3.2017 klo 11.00 - 18.00
1.4.2017 - 2.4.2017 (la ja su) klo 10.00 - 14.00
3.4.2017 - 4.4.2017 klo 11.00 - 18.00

Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas

29.3.2017 - 31.3.2017 klo 11.00 - 18.00
1.4.2017 - 2.4.2017 (la ja su) klo 10.00 - 14.00
3.4.2017 - 4.4.2017 klo 11.00 - 18.00

Kotiäänestys

Kotiäänestys järjestetään henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 - 20.00 välillä.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse, osoite Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski tai puh. 040 740 7311 ja 040 574 2881 viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00. Ilmoittautumislomaketta on saatavilla keskusvaalilautakunnalta Äänekosken kaupungintalolta (Hallintokatu 4).

Laitosäänestys

Laitosäänestys tapahtuu 29.3. - 4.4.2017.  Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Piilolan palvelukeskus, Konginkankaan palvelukeskus, Äänekosken terveysaseman sairaala, Palvelutalo Tukipuu, Suolahden vanhusten palvelukeskus, Tyynenkoti ja Toivonkoti (entiset Sisä-Suomen sairaalan tilat), Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiön Lehtolan asunnot, Palvelutalo Auringonrusko ja Sumiaiskoti.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan sekä ennakkoäänestäjän että vaalipäivänä äänestävän on esitettävä vaaliviranomaisille selvitys henkilöllisyydestään. Asiakirjaksi käy poliisin antama henkilökortti, kuvallinen Kela-kortti, ajokortti tai passi.

Äänekoski 6.3.2017

Äänekosken kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Kuulutukset