Kuulutus tonttijaosta  ja tonttijaon muutoksista

ASIA:

Tonttijakoehdotuksen nro 9921012 (1. kaupunginosan kortteli 1018), tonttijaon muutosehdotusten nro 992975 (35. kaupunginosan kortteli 35), nro 9921009 (35. kaupunginosan kortteli 22) ja nro 9921035 (12. kaupunginosan kortteli 1230) hyväksyminen

Tonttijakoehdotus nro 9921012 perustuu Keski-Suomen lääninhallituksen 9.4.1980 sekä Äänekosken kaupunginvaltuuston 21.5.2001 vahvistamiin asemakaavoihin käsittäen erikoiskäyttöön varatun alueen korttelin 10–18 tontin 9 osoitteessa Piilolantie 1.

Tonttijaon muutosehdotukset nrot 992975 ja 9921009 perustuvat  Äänekosken kaupunginvaltuuston 5.9.2011 vahvistamaan asemakaavaan käsittäen asuinpientalojen korttelin 35 tontin 3 osoitteessa Keiteleentie 57-59 ja tontin 4 osoitteessa Keiteleentie 61- 63 sekä erillispientalojen korttelin 22 tontin 9 osoitteessa Hannulantie 23 ja tontin 10 osoitteessa Hannulantie 25.

Tonttijaon muutosehdotus nro 9921035 perustuu Äänekosken kaupunginvaltuuston 12.9.2016 vahvistamaan asemakaavaan käsittäen asuinpientalojen korttelin 1230 tontin 13 osoitteessa Turpeisentie 3.

HAKIJAT:

Metsä Board Oyj
Äänekosken kaupunki   

MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

MUUTOKSENHAKUAIKA:

3.5.-1.6.2017 (30 pv)

ASIAKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ:

Äänekosken kaupungintalo, maankäyttöosasto, 3. kerros, Hallintokatu 4  

Äänekoski  26.4.2017

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

Kuulutukset