Tiesuunnitelma Valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla, tiesuunnitelman muutos Kuorejoen kohdalla, Äänekoski

Tiesuunnitelma Valtateiden 4 ja 13 parantaminen Huutomäen kohdalla, tiesuunnitelman muutos Kuorejoen kohdalla, Äänekoski pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä Äänekosken kaupungin hallintopalveluissa kolmekymmentä (30) päivää 9.5. - 7.6.2017 välisenä aikana. Muistutukset on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitettuina toimitettava kaupunginhallitukselle ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

4.5.2017       ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUS

Kuulutukset