Tonttijaon (nro 9921036) hyväksyminen 12. kaupunginosan kortteliin 1223

ASIA:

Tonttijaon (nro 9921036) hyväksyminen  12. kaupunginosan kortteliin 1223

Tonttipalveluissa on valmisteltu tonttijako 12. kaupunginosan kortteliin 1223. Ehdotus perustuu Keski-Suomen lääninhallituksen 13.3.1991 vahvistamaan asemakaavaan ja käsittää yleisten rakennusten korttelialueen 1223 tontin 1 osoitteessa Ääneniementie 24.

HAKIJA:

Äänekosken kaupunki

MUUTOKSENHAKUVIRANOMAINEN:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

MUUTOKSENHAKUAIKA:

19.4.-18.5.2017 (30 pv)

ASIAKIRJAT  NÄHTÄVÄNÄ:

Äänekosken kaupungintalo, maankäyttöosasto, 3. kerros, Hallintokatu 4

Äänekoski  13.4.2017
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI

Kuulutukset