Valtatien 4 parantaminen Äänekosken kohdalla (välillä Mämmen ylikulkusilta – Kivisalmi), Äänekoski

Tiesuunnitelma pidetään maantielain 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä Äänekosken kaupungintalolla (Hallintokatu 4) kolmekymmentä (30) päivää 19.4. – 19.5.2017 välisenä aikana:

Muistutukset on Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettuina toimitettava Äänekosken kaupunginhallitukselle ennen nähtävänäoloajan päättymistä os. Äänekosken kaupunginhallitus, PL 24, 44101 Äänekoski.

18.4.2017      Äänekosken kaupunginhallitus

Kuulutukset