Vuoden 2017 kuntavaalien tulos Äänekosken kaupungissa

Äänekosken kaupungissa 9 päivänä huhtikuuta 2017 toimitetuissa kuntavaaleissa on valittu kaupunginvaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi (valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi) toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 puolueittain seuraavat henkilöt:

Valtuutetut Varavaltuutetut
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Kiiskinen Kari 1. Hakonen Eero
Pulli Timo 2. Närhi Merja
Tuhkanen Marko  3. Nyrönen Riitta
Nyholm Rolf 4. Korhonen Jani
Liimatainen Tiina 5. Tarvainen Veikko
Vertainen Johanna 6. Kemiläinen Jarkko
Ruotsalainen Seppo 7. Pasanen Matti
Kumpulainen Kari 8. Lehtonen Tuula
Penttinen Hannu 9. Hokkanen Marko
Tamminen Paavo 10. Alanurmi Mirja
Salminen Pentti 11. Paananen Mari
Pekka Ouli 12. Uusitalo Erkki
   
Kansallinen Kokoomus r.p.
Lunttila Tommi 1. Tulla Riku
Pullinen Tarja 2. Isoviita Martti
Jämsén Olli 3. Somiska Mikko
   
Suomen Keskusta r.p.
Tiusanen Matti 1. Autioniemi Janne
Lindell Leila 2. Pellinen Tanja
Pentinpuro Anna-Riitta 3. Pasanen Kauko
Piilonen Pentti 4. Pönkänen Erkki
Pekonen Paula 5. Nykänen Marko
Kumpu Risto 6. Rantanen Ville
Piilonen Harri 7. Lampinen Raimo
Hänninen Seppo 8. Kyröläinen Antti
   
Perussuomalaiset r.p.
Halttunen Jari 1. Korte Emilia
Tuominen Marke 2. Poikonen Raimo
Lax Lauri 3. Ilves Mauri
Laitinen Marko 4. Hiltunen Teuvo
Kotilainen Joni 5. Hautsalo Harri
   
Vihreä liitto r.p
Tani Jaana 1. Tuikka Minna
Honka Pilvi 2. Sulkala Tommi
Tuikka Kimmo 3. Rinne Heidi
   
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Flink-Liimatainen Piia 1. Saastamoinen Harri
Forsgrén Paula 2. Vesalainen Mika
   
Vasemmistoliitto r.p.
Kautto Juho 1. Parkatti Kari
Martins Sirpa 2. Niemi Jarkko
Monteiro Flores Ilidio 3. Ojajärvi Anniina
Holopainen Simo 4. Haimakainen Jarno
Turunen Tiia 5. Hamkar Hasif
Happo Riikka 6. Vepsä Hilkka
Virtanen Matti 7. Neste Jouni
Rautiainen Sinikka 8. Perälä Kari
Kautto Erkki 9. Viik Elina
Nurmi Eila 10. Kovanen Ilkka

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on nähtävillä Äänekosken kaupungintalossa 18.4.2017 kello 12.00–15.00.

Äänekoskella 13.4.2017

Äänekosken kaupungin keskusvaalilautakunta

Kuulutukset