Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupunkien luottamus- ja virkamiesjohtajat pohtivat yhteisiä kehitysnäkymiä

Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupunginvaltuustojen ja kaupunginhallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja kaupunginjohtajat tapasivat Jyväskylän kaupungintalolla 29.1.2014.

Tapaamisen tarkoituksena oli tutustua puolin ja toisin sekä pohtia koko maakunnan yhteisiä kehitysnäkymiä. Esille nousivat mm. toimivien liikenneyhteyksien varmistaminen, elinkeinopoliittinen yhteistyö sekä se, miten kaupungeissa olevia hyviä käytänteitä voitaisiin yhdessä hyödyntää.

Tapaaminen ja puheenjohtajiston välinen vuorovaikutus koetaan tärkeäksi. Tapaamisia jatketaan ja seuraava tapaaminen on Äänekoskella kuluvan kevään aikana.

Lisätietoja:

 • Riitta Mäkinen, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  p. 044 284 8504
 • Merja Lahtinen, Jämsän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  p.040 846 8907
 • Piritta Rantanen, Jämsän kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  p.050 545 1123
 • Matti Tiusanen, Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  p.0400 643 987
 • Kari Kiiskinen, Äänekosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  p. 040 568 3767

Tiedotteet