Keittokehotus

Ruotinkylän vesiosuuskunnan alueella 23.10.2017 otetussa verkostovesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita. Ulosteperäisestä saastutuksesta kertovaa E.coli bakteeria ei ole todettu.

Syytä bakteerien esiintymiseen selvitetään ja uusintanäytteitä otetaan 31.10.2017. Havainnon johdosta Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien alueille annetaan suojatoimenpiteenä keittokehotus.

Alueen kiinteistöjä kehotetaan keittämään ruuanlaittoon ja juomiseen käyttävä vesi vähintään 5 minuutin ajan tai hankkimaan juoma- ja ruokavesi muualta. Vettä voi muuten käyttää esim. peseytymiseen normaalisti. Keittokehotus koskee Ruotinkylän vesiosuuskunnan ja Kovalan vesiosuuskunnan asiakkaita.

Tarkempia veden käyttöohjeita kotitalouksille sekä asiaa koskevat tiedotteet ovat nähtävillä Laukaan ympäristöterveydenhuollon internet-sivuilla osoitteessa: https://www.laukaa.fi/palvelut/ymparistoterveys

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran torstaina 2.11.2017 (tekstiviestillä ja internet-sivuilla).

Ruotinkylän vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Sami Salmela, p.0400548315.

Kovalan vesiosuuskunnan puolesta tiedusteluihin vastaa Jouni Kaastinen, p.0400647197.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaa/ympäristöterveydenhuolto
0400564983
jukka.lappalainen@laukaa.fi  

Tiedotteet