Kohtaanto-hankkeen sähköinen kysely yrityksille ja työnhakijoille 

Kohtaanto-hankkeen tavoitteena on saada työpaikat ja työnhakijat kohtaamaan.

Kohtaanto 2017-hanke käynnistyi Äänekosken kaupungin ja Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella vuoden alusta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ja ehdottaa keinoja, miten alueen yritykset löytäisivät osaavaa työvoimaa ja työttömät työnhakijat töitä.

Hankkeessa on nyt saatu valmiiksi sähköinen kyselylomake, joka lähetetään huhtikuun lopulla laajasti ensin alueen yrityksille ja työnhakijoille sekä opiskelijoille, myöhemmin ohjausverkostoille ja opettajille. Kohderyhmässä on yhteensä vajaa 10 000 henkeä. Kyselyn tavoitteena on saada perustietoa kohtaanto-ongelmasta alueen kaikilta työllisyyden kanssa olevilta tahoilta.

-Hankkeessa on erityistä se, että se kohdistuu kaikkiin työttömiin työnhakijoihin. Yritysten huoli tällä seudulla on, etteivät he löydä osaavaa työvoimaa, mikä saattaa estää yritystä kasvamasta. Samaan aikaan meillä on korkea työttömyys. Haluamme nyt löytää keinoja, miten työ ja työntekijät kohtaisivat jatkossa paremmin, sanoo projektipäällikkö Tarja Naskila.

Hankealueella on pitkäaikaistyöttömiä noin kolmasosa kaikista työttömistä. Hanke kohdistetaan kaikkiin työttömiin, kun usein hankkeet pyrkivät parantamaan vain pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä.

-Tämä saattaa olla ainoa hanke Suomessa, jossa otetaan muutkin työttömät mukaan. Emme ainakaan ole löytäneet vastaavaa hanketta Suomesta, hän sanoo.

Tietoa halutaan myös muilta työllistäjiltä kuin yrityksiltä. Siksi kysely lähetetään myös kunnille ja kolmannen sektorin työllistäjille.

-Toivomme, että kaikki kyselyn saavat vastaavat siihen, että saamme mahdollisimman hyvän kuvan alueen tilanteesta. Nyt on aika kertoa omat kokemukset asiasta, jotta voimme tarttua paremmin ongelmakohtiin paikallisella tasolla.

Seuraava vaihe ovat haastattelut, joihin halukkaat saavat ilmoittautua kyselyn yhteydessä.

-Haastatteluissa syvennetään tietoa työvoiman saatavuuteen liittyvistä asioista sekä kerätään tietoa mm. onnistuneista rekrytoinneista. Toivomme mukaan paljon haastateltavia, joten ilmoittautua voi myös suoraan hankkeelle, sanoo Naskila.

Haastattelujen jälkeen kokoonnutaan työpajoihin miettimään ratkaisumalleja ongelmaan. Kohtaanto-hanke päättyy syyskuun lopussa 2017.

-Tavoitteena on, että hanke tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joita voidaan alkaa sitten kokeilla käytäntöön, sanoo Naskila.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston ESR:n hanke. Sitä rahoittavat Keski-Suomen ELY-keskus, alueen kunnat ja POKE. Asiantuntijana on ollut Mikko Kesä Oy.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tarja Naskila, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 561 1542, etunimi.sukunimi@poke.fi

Tiedotteet