Vesikriisin tiedote 18.11.2016

image description

Äänekosken vesiepidemian selvitystyöryhmä on kokoontunut 18.11.2016.

Epidemiassa positiivisen diantamoeba fragilis ameeba näytteen antaneita on 30 ja negatiivisia 109 kpl. Muita uusia sairauden aiheuttaja mikrobeja ei potilasnäytteistä ole havaittu.

Kolunpohjan tienhaarasta Hietama-Parantala suuntaan olevalla alueella klooraustoimenpiteitä jatketaan aiemman suunnitelman mukaan, ja klooraus siirtyy ma 21.11.2016 alkaen alueelle 3 (Parantala).  Koko alueella suoritetaan suunnitelman mukaista vesi- ja materiaalinäytteenottoa.

Keittokehotus toimenpidealueella jatkuu kunnes kolme puhdasta vesinäytesarjaa on saatu. Mahdollisesta keittokehotuksen loppumisesta tiedotetaan erikseen.

Edelleen vähäisiäkin oireita saaneita alueen asukkaita tai siellä tapahtuma-aikaan vierailleita kehotetaan ottamaan yhteyttä Äänekosken terveyskeskuksen päivystykseen mahdollisen tartunnan hoitamiseksi.

Epidemian jälkitilanteen ollessa edelleen päällä on hyvän käsihygienian noudattaminen tärkeää.

Alueen asukkaita pyydetään, riippumatta siitä ovatko saaneet oireita epidemian aikana, täyttämään ja palauttamaan joko paperinen tai sähköinen epidemiatilannetta kartoittava viranomaisen ja terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen kysely. Kyselyn aineistoa käsitellään joukkona, eikä yksittäisen vastaajan tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Epidemianselvitystyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran pe 25.11.2016 klo 8:00, tai jos tilanne niin vaatii.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaa ympäristöterveydenhuolto
0400 564 983
jukka.lappalainen@laukaa.fi  

Tiedotteet