Vesikriisin tiedote 4.11.2016

image description
Epidemiatyöryhmä kokoontui 4.11.2016 kello 8.00.

Keittokehotus jatkuu edelleen Kolunpohjan tienhaarasta Hietaman Parantalan suuntaan olevalla alueella.

Epidemiatyöryhmä päätti, että kloorausta jatketaan saastuneilla alueilla vaiheittain. Vaiheessa 1 klooraus alueella 1 lopetetaan. Vaiheessa 2 klooraus jatkuu alueilla 2 ja 3. Vaiheessa 3 klooraus jatkuu alueella 3. Klooraus lopetetaan alueella 1 perjantain 4.11.2016 aikana, jolloin siirrytään vaiheeseen 2. Vaiheesta 2 siirtymisestä vaiheeseen 3 tiedotetaan erikseen. Terveysvalvonta ottaa näytteitä alueelta kloorauksen onnistumisen varmistamiseksi. Vesilaitos seuraa verkoston klooripitoisuuksia.

Vaiheittaisen kloorauksen aikana vettä tulee käyttää normaalisti keittokehotus huomioiden. Vesilaitos ottaa erikseen yhteyttä niihin kiinteistöihin, joiden tulee juoksuttaa vettä.

Kartta kloorauksen alueista on nähtävillä Äänekosken Energia Oy:n internet-sivuilla www.aanekoskenenergia.fi.

Epidemiatyöryhmä totesi, että varsinainen sapo viruksen aiheuttama epidemia sekä sekundääriepidemia ovat päättyneet.

Hietama-Parantalan suunnan asukkailla joilla on ollut, tai on pitkittyneitä (2-3 viikkoa), vatsataudin oireita, kehotetaan hakeutumaan terveyskeskuksen päivystykseen, mahdollisen muun sairastamisen syyn selvittämiseksi.

Lisäsairastumisten välttämiseksi kehotetaan noudattamaan erityistä huolellisuutta käsi- ja keittiöhygieniassa.

Alueen asukkaille tehdään viranomaisyhteistyönä kysely epidemian selvittämiseksi. Yhteistyöviranomaiset ovat Laukaan Ympäristöterveydenhuolto ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos. Kysely on yleinen käytäntö epidemiatilanteiden selvittämisessä. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti viranomaistaholla. Kysely lähetetään tekstiviestitse (internet-pohjainen kyselylomake) sekä postitse. Asiakas voi valita vastaustavan. Tekstiviesti lähetetään niille, joiden puhelinnumerot ovat Parantala-Honkola vesiosuuskunnalla tai Äänekosken Energia Oy:lla ja asiakas on antanut suostumuksen tekstiviestitse yhteydenottamiseen. Tarkemmat ohjeet kyselyyn tulevat kyselyn mukana. Kysely lähetetään marraskuussa viikolla 45. Kyselyn vastauksista tehdään yhteenveto, joiden tuloksista tiedotetaan myöhemmin. Kyselyyn toivotaan vastattavan.

Epidemiaselvitystyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 11.11.2016 kello 8.00.

Jukka Lappalainen
ympäristötoimenjohtaja
Laukaan ympäristöterveydenhuolto
0400 564 983
jukka.lappalainen@laukaa.fi

Tiedotteet