Jätehuolto

Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Jätehuollon järjestämistapa 1.7.2017 lukien

Kaupunginvaltuuston keväällä ja kesällä 2017 tekemien päätösten mukaisesti jätehuollon järjestämistapa Äänekoskella muuttui 1.7.2017 lukien. Muutosten jälkeen järjestämistapa on seuraava:

Jätehuollon palvelutehtävät Äänekosken kaupungin alueella hoitaa kuntien yhdessä omistama Sammakkokangas Oy. Palvelutehtäviä ovat esimerkiksi:

 • kiinteistöittäiseen jätteiden keräilyyn liittyminen,
 • jätekeskuksen, jäteasemien ja aluekeräyspisteiden ylläpito,
 • jätehuoltoa koskeva tiedotus ja neuvonta, ja
 • jätemaksun laskutus.

Jätehuollon viranomaistehtävistä Äänekosken kaupungin alueella vastaa kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta ja sen alainen henkilöstö. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • päättäminen siitä, miten jätteen käsittely ja hyödyntäminen järjestetään,
 • päättäminen siitä, toteutetaanko kiinteistöittäinen jätteenkuljetus jätehuoltoviranomaisen järjestämänä vai kiinteistön haltijan järjestämänä,
 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen,
 • poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä,
 • jätetaksan hyväksyminen,
 • jätemaksun määrääminen, maksuunpano ja muistutusten käsittely, ja
 • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito.

Jätetaksa 1.1.2018 alkaen 

Jätehuoltomääräykset 1.5.2019 alkaen  

Jäteopas

Jätehuollon palvelutehtävät

Sammakkokangas Oy

Jätehuollon viranomaistehtävät

Sydän-Suomen jätelautakunta

Jätehuollon laillisuusvalvonta

Äänekosken ympäristötoimisto

Jätehuollon laillisuusvalvonnasta Äänekosken kaupungin alueella vastaavat kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiset eli ympäristölautakunta ja sen alainen henkilöstö Äänekosken ympäristötoimistossa. Laillisuusvalvontatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta,
 • ympäristölupa-asiat ja lupien ja viranomaispäätösten noudattamisen valvonta, ja
 • puuttuminen alueiden roskaantumiseen ja luvattomaan jätteenpolttoon.

Teknisellä lautakunnalla ja sen alaisella henkilöstöllä ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen.

Äänekoskella kiinteistöittäinen jätteenkuljetus on tällä hetkellä toteutettu kiinteistön haltijan järjestämänä. Tämä tarkoittaa, että kunkin kiinteistön haltija voi valita mieleisensä jätteenkuljetusyrityksen. Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin asiassa ei ole tullut muutoksia 1.7.2017 lukien. Valtuuston tekemät päätökset eivät myöskään vaikuta kiinteistön haltijan ja jätteenkuljetusyrityksen välisen sopimuksen voimassaoloon tai hintaan.

Jätehuoltomääräykset

Aluekeräyspisteiden toiminta päättyi 1.1.2016

Aluekeräyspisteiden lakkauttamisen johdosta aiemmin pisteitä käyttäneiden asiakkaiden tulee järjestää kiinteistön jätehuolto Äänekosken kaupungin alueella käytössä olevalla kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella. Lue lisää >>

HUOM: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n omien kierrätyspisteiden aloitusajankohta viivästyi. Pakkausjätteiden (kartonki, lasi, metalli) keräystoiminta jatkuu nykyisissä kierrätyspisteissä RINKI Oy:n ylläpitämänä alkaen 1.1.2016 toistaiseksi. Lue lisää >>

Rinki Oy:n ekopisteiden toiminta alkoi kesällä 2016

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ylläpitämät uudet ekopisteet ovat aloittaneet toimintansa heinä-elokuun 2016 aikana. Vanhojen kierrätyspisteiden toiminta päättyy syksyn kuluessa (poikkeuksena Sumiaisten tori ja K-Supermarket Suosikki). Lue lisää >>

Jätehuollon perusmaksu

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksien jätehuollon palveluverkoston kustannuksia kuten osa hyötyjätehuollosta, pienjäteasemien ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jätehuollon tiedotus ja neuvonta.

Kaupungin ylläpitämien pienjäteasemien aukioloajat:

Konginkangas, Yrjöläntie 18

Keskiviikkoisin klo 15 – 17

Maksutta kotitalouksien

 • vaarallinen jäte
 • metalliromu

Maksua vastaan kotitalouksien

 • risut ja oksat 

Ei vastaanottoa

 • akuille, loisteputkille, energiansäästölampuille, paristoille ja pienakuille (esim. puhelimien akut), jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin kauppaliikkeisiin tai Lassila & Tikanojan jäteasemalle
 • kyllästetylle puujätteelle, jonka pienerät kotitaloudet voivat toimittaa maksutta rakennustarvikeliike Äänekosken K-rautaan, Rahastajantie
 • lääkejätteelle, jonka kotitaloudet voivat toimittaa maksutta Äänekosken ja Suolahden apteekkeihin
 • sähkö- ja elektroniikkaromulle, jonka voi toimittaa maksutta Lassila & Tikanojan jäteasemalle
 • haravointijätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle

Sumiainen, Haketie 10 

Torstaisin klo 16 – 18

Maksutta kotitalouksien·

 • metalliromu
 • vaarallinen jäte

Maksua vastaan kotitalouksien

 • sekajäte
 • risut ja oksat

Ei vastaanottoa

 • akuille, loisteputkille, energiansäästölampuille, paristoille ja pienakuille (esim. puhelimien akut), jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin kauppaliikkeisiin tai Lassila & Tikanojan jäteasemalle
 • kyllästetylle puujätteelle, jonka pienerät kotitaloudet voivat toimittaa maksutta rakennustarvikeliike Äänekosken K-rautaan, Rahastajantie
 • lääkejätteelle, jonka kotitaloudet voivat toimittaa maksutta Äänekosken ja Suolahden apteekkeihin
 • sähkö- ja elektroniikkaromulle, jonka voi toimittaa maksutta Lassila & Tikanojan jäteasemalle
 • ajoneuvojen renkaille, jotka voi toimittaa maksutta niitä myyviin kauppaliikkeisiin
 • rakennus-, remontointi- ja purkujätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle
 • haravointijätteelle, joka tulee toimittaa Lassila & Tikanojan jäteasemalle

Pienasemilla vastaanotettavasta maksullisesta jätteestä peritään jätehuollon taksan mukainen maksu.

Lassila&Tikanoja, Äänekoski, Koukkuniemenkatu 26

Arkipäivisin klo 7 – 16

 • Noudattaa omaa taksaansa.
 • Ottaa vastaan maksutta kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallista jätettä (myös akut, loisteputket, energiansäästölamput, paristot, pienakut), keräyspaperia, pakkauslasia, pienmetallia, metalliromua ja kartonkia.
 • Ei vastaanottoa kyllästetylle puujätteelle, jonka vastaanottajana toimii rakennustarvikeliike Rakentajan Pysäkki, Äänekoski (kotitalouksien pienerät)
 • Ei vastaanottoa ajoneuvojen renkaille, jotka voi toimittaa maksutta tuottajayhteisöjen järjestämiin vastaanottopisteisiin niitä myyviin kauppaliikkeisiin.
 • Ei vastaanottoa lääkejätteelle, jonka kotitalouksille maksuton vastaanotto on järjestetty Äänekosken ja Suolahden apteekkeihin.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuun alaisesta jätehuollosta saa tietoa tuottajayhteisöiltä ja niiden sopimuskumppaneilta. Tuottajavastuu koskee ajoneuvojen renkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, loisteputkia, energiansäästölamppuja, romutettavia ajoneuvoja, keräyspaperia, akkuja ja paristoja  sekä pakkausjätteitä.

Pakkauslasin, pienmetallin ja kartongin keräys Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n lajitteluohjeiden mukaisesti. 

Lääkejäte

Lääkejätettä voi palauttaa Äänekosken ja Suolahden apteekkeihin. Lääkejäte tulee palauttaa lajiteltuna.