Jätehuolto

Jätehuolto ja koronavirus

Jätehuollon peruspalvelut turvataan poikkeustilanteessa. Erityisesti jätteen vastaanotto ja käsittely sekä jätteenkuljetus ovat palveluita, joiden jatkuvuus halutaan varmistaa valitsevissa poikkeusoloissa. 

Sammakkokangas Oy tiedottaa poikkeusjärjestelyistään kotisivuillaan.

Sammakkokangas Oy:n henkilökunnan työturvallisuuden ja terveenä pysymisen varmistamiseksi sekä kriittisimpien peruspalveluiden turvaamiseksi alueen jätehuollossa on päädytty tiettyihin poikkeusjärjestelyihin:

 • Vierailijaryhmiä ei oteta vastaan eikä neuvontatilaisuuksia järjestä. Keväälle suunnitellut kampanjat ja tilaisuudet siirtyvät myöhempään ajankohtaan.
 • Toimisto on suljettu asiakaskäyntien osalta, mutta palvelee normaalisti sähköpostitse ja puhelimitse.
 • Sammakkokankaan jätekeskus- ja lajitteluasema-asiointia rajoitetaan 23.3. – 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Asiointi onnistuu vuorokautta aikaisemmin tehdyllä etukäteisyhteydenotolla asiakaspalveluun. Sammakkokangas toivoo, että asiointi ei-kiireellisissä asioissa siirretään myöhempään ajankohtaan.
 • Sammakkokankaan jätekeskuksen osalta ohjeet asiointiin löytyvät portilta.  
 • Sammakkokangas varautuu pitkään jatkuvaan poikkeustilaan ja suuntaa henkilöstöresurssia poikkeustilanteen takia uudella tavalla. Jätehuollon perustoiminnot, kuten kiinteistökohtaisten jäteastioiden ja aluekeräyspisteiden tyhjennykset sekä kunnossapito, asiakaspalvelu ja jätteiden toimittaminen käsiteltäväksi hoidetaan normaalisti.

Ohessa keskeiset ohjeet jätehuollon osalta:

 • Lajittele nenäliinat, lautasliinat ja käsipyyhepaperit sekajätteeseen biojätteen sijaan.
 • Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty muovipussilla.
 • Täyttynyt roskapussi suljetaan ja viedään sekajätteeseen.
 • Sisäroskis tulee tyhjentää sairastuneen kotona päivittäin.
 • Roskapussit tulee sulkea hyvin ristiin sitomalla tai teipillä.
 • Sekajäteastia ulkona pitää pystyä sulkemaan, jotta eläimet eivät pääse levittämään roskia.
 • Lyhennä tarvittaessa tyhjennysväliä.
 • Lasi-, metalli- ja kartonkipakkaukset voi lajitella normaalisti.
 • Annetaan jätekuskeille ja yhtiön henkilöstölle työskentelyrauha.
 • Noudatetaan yleisiä ohjeita suojaetäisyyden ja hygienian osalta.

Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Jätehuollon palvelutehtävät Äänekosken kaupungin alueella hoitaa kuntien yhdessä omistama Sammakkokangas Oy. Palvelutehtäviä ovat esimerkiksi:

 • kiinteistöittäiseen jätteiden keräilyyn liittyminen,
 • jätekeskuksen, jäteasemien ja aluekeräyspisteiden ylläpito,
 • jätehuoltoa koskeva tiedotus ja neuvonta, ja
 • jätemaksun laskutus.

Jätehuollon viranomaistehtävistä Äänekosken kaupungin alueella vastaa kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta ja sen alainen henkilöstö. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • päättäminen siitä, miten jätteen käsittely ja hyödyntäminen järjestetään,
 • päättäminen siitä, toteutetaanko kiinteistöittäinen jätteenkuljetus jätehuoltoviranomaisen järjestämänä vai kiinteistön haltijan järjestämänä,
 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen,
 • poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä,
 • jätetaksan hyväksyminen,
 • jätemaksun määrääminen, maksuunpano ja muistutusten käsittely, ja
 • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito.

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa 


Jätehuollon laillisuusvalvonnasta Äänekosken kaupungin alueella vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristölautakunta ja sen alainen henkilöstö Äänekosken ympäristötoimistossa. Laillisuusvalvontatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta,
 • ympäristölupa-asiat ja lupien ja viranomaispäätösten noudattamisen valvonta, ja
 • puuttuminen alueiden roskaantumiseen ja luvattomaan jätteenpolttoon

Sydän-Suomen jätelautakunnan ja Sammakkokangas Oy:n tiedote muovin keräyksestä toimialueella 10.2.2020:

Tiedote muovijätteen keräämisestä toimialueella