Jätehuolto

Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Jätehuollon palvelutehtävät Äänekosken kaupungin alueella hoitaa kuntien yhdessä omistama Sammakkokangas Oy. Palvelutehtäviä ovat esimerkiksi:

 • kiinteistöittäiseen jätteiden keräilyyn liittyminen,
 • jätekeskuksen, jäteasemien ja aluekeräyspisteiden ylläpito,
 • jätehuoltoa koskeva tiedotus ja neuvonta, ja
 • jätemaksun laskutus.

Jätehuollon viranomaistehtävistä Äänekosken kaupungin alueella vastaa kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta ja sen alainen henkilöstö. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • päättäminen siitä, miten jätteen käsittely ja hyödyntäminen järjestetään,
 • päättäminen siitä, toteutetaanko kiinteistöittäinen jätteenkuljetus jätehuoltoviranomaisen järjestämänä vai kiinteistön haltijan järjestämänä,
 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen,
 • poikkeuksen myöntäminen jätehuoltomääräyksistä,
 • jätetaksan hyväksyminen,
 • jätemaksun määrääminen, maksuunpano ja muistutusten käsittely, ja
 • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito.

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa 


Jätehuollon laillisuusvalvonnasta Äänekosken kaupungin alueella vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristölautakunta ja sen alainen henkilöstö Äänekosken ympäristötoimistossa. Laillisuusvalvontatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta,
 • ympäristölupa-asiat ja lupien ja viranomaispäätösten noudattamisen valvonta, ja
 • puuttuminen alueiden roskaantumiseen ja luvattomaan jätteenpolttoon