Jätehuolto

Jätehuollon ajankohtaiset asiat

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien yhdessä omistama Sammakkokangas Oy. Sammakkokangas Oy tiedottaa poikkeusjärjestelyistä ja muista ajankohtaisista asioista kotisivuillaan.

Jätehuolto ja korona

Äänekosken jätteenkuljetukset muuttuvat 1.9.2020 alkaen

Tiedote 10.2.2020: Muovin kierrätys toimialueella

Jätehuollon palvelutehtävät 

Sammakkokangas Oy hoitaa Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon palvelutehtäviä. Palvelutehtäviä ovat esimerkiksi:

 • toiminta-alueen jätteiden keräily ja käsittely
 • jätekeskuksen, jäteasemien ja aluekeräyspisteiden ylläpito ja palvelut
 • jätehuoltoa koskeva tiedotus ja neuvonta
 • jätemaksun laskutus

Jätehuollon viranomaistehtävät 

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon viranomaistehtävistä vastaa kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta ja sen alainen henkilöstö. Jätehuollon viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuollon liittymisvelvoitteen seuranta
 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen
 • jätehuoltomääräyksistä poikkeavien hakemusten käsittely
 • jätetaksan hyväksyminen ja jätemaksua koskevien hakemusten käsittely
 • jätemaksusta, perinnästä ja ulosotosta määrääminen
 • jätehuollon kehittäminen yhteistyössä kuntien ja jäteyhtiön kanssa
 • viranomaislausuntojen antaminen pyydettäessä
 • jätteenkuljetusrekisterin hallinnointi

Jätehuoltomääräykset ja jätetaksa 

Jätehuollon laillisuusvalvonta 

Äänekosken kaupungin alueella jätehuollon laillisuusvalvonnasta vastaa kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen eli ympäristölautakunta ja sen alainen henkilöstö Äänekosken ympäristötoimistossa. Laillisuusvalvontatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • jätehuoltoa koskevan lainsäädännön ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta
 • ympäristölupa-asiat, lupien ja viranomaispäätösten noudattamisen valvonta
 • puuttuminen alueiden roskaantumiseen ja luvattomaan jätteenpolttoon
Muokattu 11.11.2020