Energia-avustukset

talvinen silta
Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Energia-avustukset eivät ole tulosidonnainen.

ARAn avustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat henkilöt, taloyhtiöt ja ARA-yhteisöt. 

ARAn energia-avustukset

ELY-keskuksen avustukset

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeille, joiden kustannukset ovat syntyneet aikaisintaan 1.6.2020. Avustusta voi hakea niin kauan kuin siihen osoitetut määrärahat riittävät. 

ELYn avustus öljylämmityksestä luopumiseksi

Lisätietoja:

  • ELY-keskuksen sivuilta
  • Neuvontaa antaa myös Keski-Suomen Energia toimisto
  • Taloudet, jotka tekevät, tai ovat jo tehneet lämpöjärjestelmän vaihtamisen öljystä uusiutuviin voivat ilmoittaa siitä Äänekosken kaupungille tällä lomakkeella.
  • Huom.! Maalämpökaivon tai keruupiirin asennus edellyttää ennakkoon haettavaa toimenpidelupaa.

Asumisen palvelut