Äänejärven rantapuiston asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 23.9.2013 § 316
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7. - 28.3.2014
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 27.3. - 27.4.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 43

Hyväksytty asemakaava