Äänekosken rantayleiskaavan muutos

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen kaavan tarkistus, jonka keskeinen sisältö on kaavan muuttaminen digitaaliseen muotoon. Digitalisoinnin yhteydessä kaavaan tehdään pääasiassa tarkistuksia toteutuneiden tilanteiden mukaan (esim. poikkeamispäätökset, rakennetut paikat, SL-alueet, havaitut virheet ym.). Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan nykyisessä kaavassa selvitysalueiksi (se) merkittyjen alueiden maankäyttöä. Lisäksi kaavaan voidaan tehdä pienehköjä teknisluonteisia muutoksia.

Lisäksi kaavan yhteydessä on tarkoitus muuttaa hyväksyttyä Honkolan osayleiskaavaa Kuorelammen osalta, jossa lammen pohjoisrannalle on jäänyt merkitsemättä alueen aiemman rantayleiskaavan mukaisia rakennuspaikkoja.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta 15.1.2007
 - Kaavaluonnos nähtävillä 9.2. - 11.3.2010
 - Kaavaehdotus nähtävillä 5.3.-5.4.2012
 - Kv:n hyväksyntä 10.12.2012 § 84
 - Kv 4.3.2013 § 44 (Kohmujärvi ja Pyhäsalo)
 - Kaava on kuulutettu voimaan 18.6.2014

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi