Äänekoski 2030 osayleiskaava


Äänekoski 2030 osayleiskaava on osa Rakenneyleiskaava Äänekoski 2016 –projektia. Saman aikaisesti Äänekoski 2030 osayleiskaavan kanssa käynnistettiin Sumiainen 2020 osayleiskaava sekä Suolahti 2020 osayleiskaava, jotka ovat nyt lainvoimaisia.

Kaavan tarkoitus ja sisältö

Osayleiskaavan keskeiset tavoitteet liittyivät uuden valtatielinjauksen (VT 4) täsmentymiseen, Äänekosken sisääntuloväylien suunnitteluun, taajaman kasvualueiden määrittämiseen (uudet työpaikka-ja asuntoalueet), tärkeiden suojeluarvojen osoittamiseen sekä keskeisten virkistysalueiden ja -reittien turvaamiseen.

Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheiden nähtävilläolon jälkeen on VT4:n tielinjaus täsmentyi Metsä Fibren Biotuotetehtaan rakentamispäätöksen vauhdittamana. Vuonna 2013 laadittiin YVA-selostus ja sen pohjalta laadittiin tiesuunnitelmia, jotka on yleiskaavassa huomioitu.

Kaavan vaiheet

  • Valmisteluvaiheen (I-II) nähtävilläolo: 11.10. - 12.11.2007 (MRA 30 §)
                                                                 21.8. - 21.9.2015 (MRA 30 §)
  • Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 27.1. - 27.2.2017 (MRA 19 §)
  • Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 46

Hyväksytty kaava 

Tausta-aineisto:


 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi