Ääneniemen koillisrannan asemakaavan muutos ja laajennus 


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 9.12.2014 - 9.1.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 8.4. - 9.5.2016
Ehdotusaineiston II nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 12.9.2016 § 44
Kaava on kuulutettu voimaan: 25.10.2016


Hyväksytty kaava