Hämeentaipaleen itärannan asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 (Kaavoituskatsaus 2014 yhteydessä)
Luonnosaineiston nähtävilläolo 19.8. - 12.9.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo 9.12.2014 - 9.1.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 9.3.2015 § 11

Hyväksytty kaava