Hankalan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Suolahden taajamasta 2 km pohjoiseen Keiteleen itärannalla. Alueelle halutaan mahdollistaa uusien rakennusten rakentaminen toiminnan kehittämiseksi. Asemakaava laaditaan yksityisen maanomistajan omistamalle ranta-alueelle ja tulee sisältämään pääasiassa matkailu- ja lomarakennuksia. Ranta-asemakaavan päätavoitteena on alueen matkailutoiminnan kehittäminen. Lisäksi halutaan mahdollistaa osin myös vakituinen asuminen alueella.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: 18.12.2017
Luonnosaineisto nähtävillä: 10.1.-26.1.2018
Ehdotusaineisto nähtävillä: 11.4. - 11.5.2018
Kaavan hyväksyminen:

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Kaavaehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Päätös kaupunginhallituksessa 26.03.2018 § 58

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Päätös kaupunginhallituksessa 18.12.2017 § 394