Hankalan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Suolahden taajamasta 2 km pohjoiseen Keiteleen itärannalla. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: 18.12.2017
Luonnosaineisto nähtävillä: 10.1.-26.1.2018
Ehdotusaineisto nähtävillä: 11.4. - 11.5.2018
Kaavan hyväksyminen: 11.6.2018 § 27

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus