Havusalmen ranta-asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 17.6.2013 § 233
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 3.6. - 4.7.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 17.10. - 17.11.2014
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 26.1.2015 § 6

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginvaltuusto 26.1.2015 § 6