Hirvaskankaan itäosan asemakaavan muutos

Hirvaskankaan eritasoliittymän itäpuoleinen alue, johon kuuluvat mm. nykyisten ABC:n, Shellin ja Spektrin alueet sekä niiden läheisyydessä olevat rakentamattomat tontit. Kaavamuutoksen tavoitteena on alueen kehittäminen logistiikka-alan palvelujen pohjalta. Tavoitteena on myös tutkia päivittäistavarakauppojen pinta-alarajoitusten ajanmukaisuus. Suunnittelualueen koko on noin 50 hehtaaria

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 1.10.2018 >>
Kaavaluonnos nähtävillä 15.5. - 14.6.2019

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta
Kaupunginhallitus 29.4.2019 >>

Palautelomake