Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma

Kaavan sisältö ja tarkoitus

Äänekosken kaupunki ja Uuraisten kunta ovat laatineet yhteisen Hirvaskankaan kehittämissuunnitelman. Suunnitelmien tarkoituksena on selvittää Hirvaskankaan eritasoliittymän eri sektoreihin parhaiten soveltuvan toiminnan luonne ja sisältö. Maankäytönsuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia

Hirvaskangas on kasvava työpaikka-, palvelu- ja asuinalue, jonne luontaisesti suuntautuu kysyntää. Alueen vetovaimatekijöitä ovat logistisesti erinomainen sijainti valtatie 4:n varressa, alueen väljyys, kasvava liikenne, näkyvyys, asuminen ja kehittyvät palvelut sekä toimijoiden halu kehittää aluetta.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
020 632 2035
olli.kinnunen@aanekoski.fi

Hirvaskankaan kehittämissuunnitelma (pdf)