Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 7.12.2009
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 3.5. - 3.6.2011
Luonnosaineiston II nähtävilläolo: 1.3. - 16.3.2012
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 10.7. - 10.8.2012
Osallisten kuuleminen: 5.-14.6.2013 (MRA 32 §)
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 25.11.2013 § 94

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 § 94