Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualueena on Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan alue n. 12 km Äänekosken keskustasta etelään. Keskeinen kaavamuutosalue sijaitsee Hirvaskankaan eritasoliittymän tuntumassa sekä Koiviston ydinkylän alueella kyläkoulun ympäristössä.

Kaavan tarkoitus ja sisältö

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kaavamääräyksiä ja kaavan sisältöä siten, että kaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 § ja MRL 44 § mukaisilla alueilla. Kaavamuutoksessa on tarkasteltu Koiviston ydinkylän aluetta ja laadittu kuivan maan alueelle pinta-aloihin perustuva mitoitus. Ranta-alueilla noudatetaan voimassa olevaa osayleiskaavaa varten laadittua rantamitoitusta.

Kaavan vaiheet

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muuttamisesta 25.6.2007 osayleiskaavan alueelle tulleen poikkeamishakemuksen vuoksi. Kaavoituskatsauksen 2011 tiedottamisen yhteydessä on uudestaan tiedotettu Hirvaskankaan-Koiviston osayleiskaavan muutoksen vireilletulosta kaavan muuttuneiden tavoitteiden vuoksi.

Vireilletulo: 25.6.2007 / 5.12.2011
Kaavaluonnos I nähtävillä: 17.6. - 19.7.2013
Kaavaluonnos II nähtävillä: 25.4. - 25.5.2017
Kaavaehdotus nähtävillä: 10.1.-9.2.2018
Kaavan hyväksyminen:

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Kaavaehdotus nähtävillä 10.1.-9.2.2018

Tausta-aineisto

Kaavaluonnos II 

Kaavaluonnos I

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi