Hirvimäen asemakaava


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 17.12.2012
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 17.6. - 19.7.2013
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 4.3. - 4.4.2016
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 13.6.2016 § 35
Kaava on kuulutettu voimaan 26.7.2016

Hyväksytty kaava