Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti)


Suunnittelualue

Suunnittelun kohteena on Honkalan alue Suolahdessa

Suunnittelun tarkoitus

Suunnittelun tarkoituksena on laajentaa asemakaavoitettua aluetta Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun väliselle alueelle alueen tie- ja maankäyttökysymysten selvittämiseksi asemakaavassa. Muutettavan asemakaavan osalta on tarkoitus tutkia ns. Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot sekä osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan myös vanhentuneiden kaavamerkintöjen ja -määräyksien ajantasaisuus sekä tutkitaan joidenkin kaavassa osoitettujen aluevarauksien tarpeellisuus. Hankkeen yhteydessä voidaan kumota asemakaavassa toteutumatta jääneitä alueen osia, joiden maankäyttöä ei katsota tarpeelliseksi ohjata asemakaavalla.

Kaavan vaiheet

 - Päätös vireilletulosta 29.10.2009, 23.11.2009

Kaavan suunnittelutyö on tarkoitus aloittaa vuoden 2012 aikana.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh. 020 632 2035

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Voimassa oleva asemakaava (pdf)

Kaupunginhallitus 23.11.2009

Palautelomake (pdf)

 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi