Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti)

Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun välinen alue Honkalassa. Kaavatyön tavoitteena on tutkia Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot ja osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavassa selvitetään myös nykyisten aluevarausten tarpeellisuus ja päivitetään vanhentuneita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ajantasalle.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 29.10.2009, 23.11.2009
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetty 18.12.2019
Asemakaavan luonno nähtävillä 12.2.2020 - 11.3.2020

Kaavaluonnoksen aineisto 

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.12.2019
Liite 3: Luontoselvitys
Liite 4: Jälleenrakennuskauden rakanetamistapaohjeet 2019
Liite 5: Kumottava asemakaava-alue sekä asemakaava-alueen laajennusosa
Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 

Vireilletulovaiheen aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake