Honkalan asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen (Suolahti)

Amerikantien omakotitalojen ja Myllärinpolun välinen alue Honkalassa. Kaavatyön tavoitteena on tutkia Honkapohjan pientaloalueen suojeluarvot ja osoittaa kaavassa säilyttämisen periaatteet. Kaavassa selvitetään myös nykyisten aluevarausten tarpeellisuus ja päivitetään vanhentuneita kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ajantasalle.

Kaavan vaiheet

Päätös vireilletulosta 29.10.2009, 23.11.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake