Johannanrannan itäosan asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 5.12.2011 § 330
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7. - 13.12.2011
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 22.12.2011 - 9.1.2012
Kaavan hyväksyminen: kaupunginhallitus 16.1.2012 § 3

Hyväksytty kaava

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi