Keski-Suomen Opiston asemakaavan muutos (Suolahti)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 2.2.2015
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 4.7. - 5.8.2016
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 4.4. - 4.5.2017
Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 51

Hyväksytty kaava

 

Empty