Kivilahden ranta-asemakaavaehdotus


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 7.5.2012 § 123
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 22.11. - 7.12.2012
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 5.2. - 7.3.2013
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 29.4.2013 § 53

Hyväksytty kaava

 

Empty