Konginkankaan länsiosan asemakaavan muutos ja laajennus


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.3.2014 kaavoituskatsauksessa 2014
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 19.8. - 12.9.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 19.12. - 19.1.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 9.3.2015 § 12

Hyväksytty kaava

Empty