Kortteleiden 2207 (osa) ja 2206 (osa) asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkistaa yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille osoitettujen kahden alueen tarpeellisuus ja riittävä mitoitus.

Kaavan vaiheet

Päätös vireille tulosta 17.8.2020
Kaavaluonnosvaiheen kuuleminen suoritettu henkilökohtaisilla yhteydenotoilla 18.5. ja 29.5.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 19.8. - 4.9.2020

Kaavaehdotuksen aineisto

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Asemakaavan seurantalomake