Korttelien 41 ja 42 asemakaavan muutos (Suolahti)

Kaavan vaiheet 

Päätös vireilletulosta: 30.4.2007
Luonnosaineisto nähtävillä: 16.5. - 16.6.2017
Ehdotusaineisto nähtävillä: 1.11.-1.12.2017
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 19.2.2018 § 3 
Kaava on kuulutettu voimaan 11.4.2018

Hyväksytty kaava

Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginvaltuusto 19.2.2018 § 3

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi