Korttelin 110 osan asemakaavan muutos

Suolahdessa Harjulankadun ja Katvelankadun risteyksessä sijaitseva tontti, josta on purettu vanha liikerakennus. Tarkoitus tarkistaa tontin käyttötarkoitus sellaiseksi, että se mahdollistaa tontin käytön asumiseen tai esim. palveluasumiseen. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo kaavoituskatsaus 2019 yhteydessä.
Luonnos nähtävillä 9.10. - 23.10.2019
Kaavaehdotus nähtävillä 13.11. - 29.11.2019

Palautelomake
Kaavakartta
Kaavaselostus
Kaupunginhallitus 4.11.2019
Liite 1: Asemakaavan seurantalomake
Liite 2: Jälleenrakennuskauden rakentamistapaohjeet 2019
Liite 3: Tonttijako