Korttelin 14 osan asemakaavan muutos (Suolahti)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 13.2.2012 § 47
Luonnosainesiton nähtävilläolo: 14. - 23.2.2012 (luonnosvaiheen kuuleminen ja ilmoitus vireilletulosta on postitettu osallisille)
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 29.3. - 13.4.2012
Kaavan hyväksyminen: kaupunginhallitus 23.4.2012 § 107

Hyväksytty kaava

 

Empty