Korttelin 1500 (osa) asemakaavan muutos (Hirvaskangas)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 28.9.2015 § 249
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 30.10.- 20.11.2015
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 23.12.2015 - 25.1.2016
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 8.2.2016 § 4

Hyväksytty kaava