Korttelin 1505 asemakaavan muutos ja laajennus


Kaavan vaiheet:

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.6.2013 § 212
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 25.11.-13.12.2013
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 26.5.- 26.6.2014
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 13.10.2014 § 75.

Hyväksytty kaava