Korttelin 2002 (osa) ja 2003 (osa) asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: Kaupunginhallitus 25.6.2012 § 197
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7.1. - 31.1.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 27.3. - 27.4.2015
Kaavan hyväksyminen: Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 § 44

 

Hyväksytty kaava

Empty