Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos (Lukio)


 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.11.2014 § 328
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 21.11. - 22.12.2014
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 23.1. - 23.2.2015
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 9.3.2015 § 10.

Hyväksytty kaava

Empty