Korttelin 24 (osa) asemakaavan muutos (Suolahti) 

Suunnittelualue sijoittuu Keitele -järven rannalla olevalle Paatelan omakotitaloalueelle ja Kotilanpuistoon. Kaavassa tonttia 38-24-3 laajennettiin tontin viereisen puistoalueen suuntaan. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,36 ha. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 6.3.2017 § 62
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 14.-.28.3.2017
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 12.4. - 12.5.2017
Kaavan hyväksyminen: kaupunginhallitus 22.5.2017 § 156

Hyväksytty kaava (ei vielä lainvoimainen)