Korttelin 3 (osa) asemakaavan muutos (Konginkangas)


Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 17.12.2012 § 389
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 18.12.2012 - 4.1.2013 (luonnosvaiheen kuuleminen ja ilmoitus vireilletulosta on järjestetty 18.12.2012 osallisille lähetetyllä kirjeellä).
Ehdotusaineiston nähtävilläolo 21.1. - 20.2.2013
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 4.3.2013 § 45

Hyväksytty kaava