Korttelin 30 asemakaavan muutos (Suolahti)

 

Kaavan vaiheet 

Vireilletulo: kaupunginhallitus 23.9.2013 § 315
Luonnosaineiston nähtävilläolo: 7.10. - 18.10.2013
Ehdotusaineiston nähtävilläolo: 3.6. - 4.7.2014
Kaavan hyväksyminen: kaupunginvaltuusto 15.9.2014 § 64

Hyväksytty kaava