Korttelin 308 asemakaavan muutos


Suunnittelun tarkoitus

Kaavan tarkoituksena oli luoda kaavalliset edellytykset Äänekosken keskustaan sijoittuville uusille toiminnoille. Entisen kaupungin museon tontin käyttötarkoitusta väljennettiin mahdollistamaan mm. ravintolatoiminta. Museon viereiselle voimassaolevan kaavan mukaiselle puistoalueelle osoitettiin uusi tontti. Alue on varattu palvelurakennusten korttelialueeksi.

Kaavan vaiheet 

Vireilletulo: kaupunginhallitus 23.11.2015 § 300
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 27.11. - 23.12.2015 
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 8.11. - 9.12.2016
Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 49 

Hyväksytty kaavaa