Korttelin 308 asemakaavan muutos


Kaavan vaiheet 

Vireilletulo: kaupunginhallitus 23.11.2015 § 300
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 27.11. - 23.12.2015 
Ehdotusvaiheen nähtävilläolo: 8.11. - 9.12.2016
Kaavan hyväksyminen: KV 29.5.2017 § 49 

Hyväksytty kaavaa